Post uit de Vergetelheid • Waarom schrijf je me niet

Post uit de Vergetelheid 2009

In 2009 realiseerden Bennie Vlaskamp, Arie van Dalen en Mirjam Huffener een tentoonstelling – om niet – over post uit getto’s en kampen. In 2010 publiceerde uitgeverij Compaan deze tentoonstelling in het boek ‘Post uit de Vergetelheid’. ISBN: 978-94-903740-8-2. Voor meer informatie mail: mirjam@circussinistra.nl
Aan de hand van authentieke brieven, kaarten en postzegels belicht dit boek op beknopte en zoveel mogelijk chronologische wijze de nazi-propaganda, de gebeurtenissen in Joodse getto’s in Oost-Europa en de geschiedenis van een aantal van de onnoemelijk vele concentratie- en vernietigingskampen in Hitlers Drittes Reich. Vanuit en naar de nazi-kampen zijn miljoenen brieven gestuurd, maar er zijn er zeer weinig bewaard gebleven. Ieder poststuk dat er nog is, is daarom een waardevol historisch document, dat het persoonlijk lot van een gevangene vertegenwoordigt.

Waar in de oude tentoonstelling op een statische manier een grote hoeveelheid informatie werd geleverd, is de nieuwe aanpak van “Waarom schrijf je me niet”, waarin de geschiedenis van vier personen centraal staat, dynamischer. Ook leggen we nadrukkelijk een verbinding met het heden via thema’s als ‘communicatie’ en ‘privacy’, vluchtelingenbeleid toen, voor en tijdens WOII, en nu in het tijdperk van internet.

Introductiefilm gemaakt door Circus Sinistra, Arie van Dalen, Robin Hancock (De Grot) en Kim Oskam.

Ondersteunende fondsen

logo_nationaal_comite_4_en_5_meiHet Nationaal Comité 4 en 5 mei kende een substantieel bedrag toe, waarmee de bouw van de tentoonstelling 2.0.  gestart kon worden.

vfonds-logo-nieuw-openDankzij een bijdrage van het vfonds konden we het gehele project realiseren zoals wij het in gedachten hadden.

Vanaf november 2017 reist een tweetalige versie van de tentoonstelling, waaraan nieuwe verhalen zijn toegevoegd, door Duitsland en Nederland. Deze versie (3.0) is tot stand gebracht door een samenwerkingsverband van het Onderduikmuseum Aalten, het Zentrum für Niederlande-Studien te Münster en de Lotty Veffer Foundation.
Ze is mogelijk gemaakt door bijdragen van Interreg, Provincie Gelderland, opnieuw het vfonds en het Mondriaan Fonds.

De makers

Mirjam Huffener, Alex Bakker, Luciana Macaluso, Ronald Huffener, Arie van Dalen. Vertalingen: Monique Mödl en Anneke de Groot. Audiovisueel materiaal: Bernd Wouthuysen, Christian Passeri (camera) en Erik Willems, JOB Producties (editing)

Reizende tentoonstelling

De tentoonstelling wordt vooral geplaatst bij onderwijsinstellingen, bibliotheken, musea en herdenkingscentra, kerken en gemeentehuizen. Door de laagdrempeligheid bereiken we een breder publiek dan degenen die gewoonlijk naar herinneringscentra en verzetsmusea gaan.

< vorige
de verhalen 100 malen >