Post uit de Vergetelheid • Waarom schrijf je me niet

Communicatie en privacy

De tentoonstelling laat zien wat het voor mensen betekent als ze niet meer met hun familie of vrienden kunnen communiceren. In veel brieven en kaarten vragen slachtoffers wanhopig “Waarom krijg ik nooit antwoord”, “Waarom schrijf je me niet terug?” De post kwam soms niet door de censuur of het duurde zo lang voor ze aankwam dat de afzender dan al vermoord was. Mensen werden in de getto’s en kampen tot ‘nummers’ gereduceerd. Ze raakten hun identiteit kwijt en elke privacy.

LodzParijs

Briefkaart uit 1941 vanuit het getto van Lodz naar Praag. De kaart is door de censuur geweigerd omdat er om warme kleren wordt gevraagd: Inhalt unzulässig (Inhoud ongeoorloofd). Het sturen van kleding was niet toegestaan.